top of page

Coaching op maat

We willen onze kinderen zien opgroeien tot blije mensen die vol

zelfvertrouwen in het leven staan. Soms zitten kinderen en jongeren niet goed in hun vel, om welke reden dan ook. Soms krijgen ze te maken met tegenslagen (ziekte, overlijden, echtscheiding,...). Ze zijn dan boos, verdrietig, angstig, hebben weinig zelfvertrouwen.  Al spelend, al pratend en d.m.v. creatieve en ontspannende technieken, ontdekt je kind hoe hij/zij opnieuw vrolijk door het leven kan gaan.  Wanneer kinderen hun eigen talenten ten volle leren benutten, gaan ze sterker in hun schoenen gaan staan. We werken oplossingsgericht en vanuit de eigen krachten van het kind.

Hoe fijn is het wanneer je kind:

 • meer zelfvertrouwen krijgt

 • een positief zelfbeeld heeft

 • meer ontspannen kan zijn 

 • geen angsten meer heeft

 • beter om kan gaan met vriendjes

 • beter om kan gaan met gevoelens (verdriet, boos zijn,...)

 • begeleid wordt in situaties van rouw en verlies (echtscheiding, overlijden, verhuis,…)

 • beter kan slapen

 • beter om kan gaan met hoogsensitiviteit/ hoogbegaafdheid

 • weerbaarder wordt

 • beter kan reageren bij conflicten

 • de eigen talenten (h)erkent en kan gebruiken

 • geen probleem heeft dat in de weg staat om zich te ontplooien

aspirant Pilot
bottom of page