top of page

Traject kindercoaching

 

- De aanmelding: door de ouders (voor kinderen en jongeren tot 14 jaar) via mail of telefoon. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk gemaakt en de werking wordt uitgelegd. 

 

- Intakegesprek: Als we het begeleidingstraject aangaan, volgt een intakegesprek a.h.v. van vragen die ik op voorhand via mail doorstuur. In het gesprek worden de vragen, ervaringen en verwachtingen besproken.

 

​- Cochingssessies: Ik werk samen met je kind tijdens enkele sessies. Een coachingstraject duurt gemiddeld zo'n 5  tot 7 sessies. Soms meer, soms minder. ​Tijdens de coaching ben je als ouder niet aanwezig. 

 

- Oudergesprek: Tussendoor kan er een oudergesprek volgen waarbij de voorbije sessies besproken worden. Tevens wordt er dan bekeken wat ik verder voor jullie kan betekenen.

 

- Einde hulptraject:  wanneer aan de hulpvraag voldaan werd. Kinderen geven zelf heel goed aan wanneer ze "klaar" zijn. Nadien volgt een oudergesprek waarbij de huidige situatie wordt besproken.

 

Als ouder sta je er niet alleen voor.  Daarom ben ik er ook voor ouders als luisterend oor en adviseur. Ik ga je nooit vertellen wat je moet doen, ik help je alleen het antwoord in je hart te vinden. 

Wanneer ik aanvoel dat ik niet de juiste persoon ben, kan ik doorverwijzen naar gepaste hulp.

bottom of page